របៀប mining bitcoin – រៀនយល់ដឹងពីការជីក Bitcoin ខ្ញុំរកបាន200$ 1ខែ – How to Mining Bitcoin Khmerសូមគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា នេះគឺជាវីដេអូរៀនយល់ដឹងពីការជីក Bitcoin សូមអភ័យទោសកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការបង្រៀនមួយនេះ បើបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផង
—————————————————————————————
✅បងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ mining បាននៅក្នុងវេបសាយរបស់ខ្ញុំមានបង្រៀនបែបលំអិត
នេះជា link website របស់ខ្ញុំ:
—————————————————————————————
❤❤សម្រាប់ទឹកចិត្តបងប្អូនដែរចង់ Donate ខ្ញុំជា Crypto ចុចលើ link នេះ
Link Donation:
—————————————————————————————
បង្កើត Account Binance Link:
—————————————————————————————
FB Page:
—————————————————————————————
Telegram:
—————————————————————————————
ទំនាក់ទំនងទិញគ្រឿង ASIC នឹង Graphic Card នឹង Services
—————————————————————————————
ASIC Miming បងមិនា ទំនាក់ទំនង
081448435
081448435 Telegram
Facebook:
—————————————————————————————
Services Mining បងសំណាង ទំនាក់ទំនង
098909124
099909124 Telegram
068909124
Facebook:
—————————————————————————————
Graphic Card Mining បងសុជាតិ ទំនាក់ទំនង
086260630
012299901 Telegram
Facebook:
—————————————————————————————

source

48 thoughts on “របៀប mining bitcoin – រៀនយល់ដឹងពីការជីក Bitcoin ខ្ញុំរកបាន200$ 1ខែ – How to Mining Bitcoin Khmer

 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  តើមានបង្រៀនរៀបការតំឡើងអត់បង?

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  2060 super 1ខែជីកបានប៉ុន្មានដែបង

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  THANK YOU FOR STANDING WITH US WHEN WE NEED HELP I AND MY FAMILY DO APPRECIATE YOU A LOT MAAM MAY GOD BLESS YOU ABUNDANTLY

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  Am so comfortable working with you wow just receive the payment you make into my wallet now I can't believe my dream is coming through

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  With the unexpected expenses that came up recently I didn't know what I was going to do. Your financial help saved me from having to take on more debt that would have been difficult to repav. I am indebted to vou for your generosity

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  បងធ្វើវីដេអូ mining នៅលើទូរស័ព្ទទៀតមកបង

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  រៀបប៉ុណ្នឹងចំណាយឣស់ម៉ាន?

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  ទំហំម៉ាស៊ីនប្រើប៉ុំណ្ណាដែរបង?

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  បងអាច mining in ios

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  You are so legit 👆👆you really amazed 👏me for the 8btc you sent to my wallet wow 👏I can't believe you are this time real.

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  You are so legit 👆👆you really amazed 👏me for the 8btc you sent to my wallet wow 👏I can't believe you are this time real.

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  Computer បងរៀបអស់ប៉ុន្មាន

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  អរគុណចំពោះការចែករំលែង ចំណេះដឹងនេះ។

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  នៅខ្មែររាងពិបាក់លក់

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  ចង់រៀនពីបងណាស់ចង់រកចំណូលបានថែម🙏

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  បងចុះបើ VGA ខូច មានបញ្ហា យកទៅជួសជុលកើតអត់

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  នៅពេលបច្ចុប្បន្ន បើសិនជាខ្ញុំចង់រៀបចឹងតើអស់ប្រហែលប៉ុន្មានបង?

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  សួស្តីបងមានវគ្គបង្រៀនអត់

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  បើញុមចង់ធ្វើចឹងនៅខ្មែរតើបានទេbro

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  ខ្ងុំចង់ស្វែងយល់អំពីម៉ាសុីន Mining ⛏️

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  មិនដែល 6300000=200$

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  ល្អបង

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  I live in Cambodia and I want to talk to you and help me setup mining like you

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  This is really a great video, but as for me I make huge profits on my investment since I started trading with Mrs. kelvin Patricia, she trading strategies are top notch

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  បងកុំភ្លេចធ្វើវីដេអូ ពន្យល់អោយច្បាស់ៗ ផងខ្ញុំចាំមើល

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  ថ្លៃភ្លើង ៦០០៛ បងដាក់ ៦០០០៛ ចឹងហើយបានវាលោតចឹង

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  what about rtx 3090 gaming x

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  By phone ban ort Bro ?

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  មួយខែភ្លេីងអស់​ប៉ុន្មាន​បង?

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  so many spam comment why don't u deleted it ?

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  I have been making over 300% profit from my bitcoin investment every week since my Colleague introduced me to Expert Olivia who now trades for me while I receive the profit.

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  👆 Hi, If you need any antminers or GPU (NON LHR). We offer best miners for cryptocurrencies. We have more thank 1000+ happy customer and work with 100+ resellers. MINE FOR THE FUTURE.⛏⛏⛏

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  How to mining eth with AMD series 6800 bro?

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  Many see forex as a get rich scheme but forex is not like that, it's a gradual process with the right tools and application you can make a living from forex trading..

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  Hello brother, you are mining 5$per day , so which GPU do you using?

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  អរគុណណាស់បង សំរាប់ការចែករំលែកពីបច្ចេវិទ្យាថ្មី គាំទ្រ១០០%

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  1050 ming ban ort b

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  Hello, I'm new to bitcoin trade and I've Bean making huge losses recently I see a lot of people earning from it. Please can someone tell me what I'm doing wrong?

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  They are the best 👆👆

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  They are the best 👆👆

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  They are the best 👆👆

  Reply
 • April 23, 2022 at 5:13 am
  Permalink

  Video​ រែងទៅបរទេសទៀតកប់ម៉ង ខ្ញុំចង់ចេះដែរ តែអត់ទាន់យល់សោះ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: